Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 137

Ảnh hưởng của chất đáy và mật độ nuôi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm rằn ( Penaeus semisulcatus, de haan 1850 nuôi ) thương phẩm ở Thừa Thiên Huế

Mã sản phẩm : 1493801781

10.000đ
Số lượng:

  MỞ ĐẦU
         Với 3260 km bờ biển và trên 4000 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam với điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi. Vùng ven bờ trải dài từ Quảng Ninh tới Kiên Giang cùng 10 đầm phá, 10 vịnh nhỏ, khoảng 24 hecta rừng ngập mặn, 29 vạn ha bãi triều. Là tiềm năng to lớn cho ngành nuôi trồng thuỷ sản nước mặn và nuớc lợ.
            Những năm gần đây, ngành nuôi trồng thuỷ sản đã phát triển mạnh. Đã trở thành một nghề sản xuất chính, góp phần nâng cao mức sống, cung cấp nguồn thực phẩm quý giá, thoả mãn nhu cầu dinh duỡng của con nguời. Nước ta, hoạt động nuôi tôm đã có từ lâu và tập trung vào một số đối tuợng nuôi chủ yếu như: tôm sú, tôm he chân trắng, tôm hùm, tôm rảo, . . ..
            Với những ưu đãi về điều kiện tự  nhiên. Trong những năm gần đây, phong trào nuôi tôm đang phát triển mạnh mẽ. Từ nuôi quảng canh năng suất thấp chuyển dần sang nuôi quảng canh cải tiến, bán thâm canh, thâm canh và siêu thâm canh. Tuy nhiên, nghề nuôi tôm cũng đang đứng trước những thách thức to lớn về rủi ro về dịch bệnh, thiên tai, thời tiết đã làm cho nhiều hộ nuôi gặp khó khăn.
            Đa dạng hoá đối tưọng nuôi trồng nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng là đi đúng huớng nhằm làm tăng sự bền vững của hệ thống canh tác. Việt Nam ngoài tôm sú, tôm he chân trắng, tôm hùm, tôm rảo, . . . còn có nhiều loài tôm có giá trị kinh tế cao cần được xác định rõ và tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm phát triển nuôi ở nhiều vừng sinh thái khác nhau.
            Tôm Rằn (Penaeus semisulcatus, de Haan 1850) là một trong những loài có giá trị kinh tế cao, có kích thuớc lớn, chịu được sự biến động của môi trưòng và là loài sống tự nhiên ở Thừa Thiên Huế. Tôm Rằn là loài rất thích hợp nuôi trong môi truờng đầm phá.
            Thừa Thiên Huế có diều kiện tự nhiên thuận lợi. Có vùng đầm phá rộng hơn 22000 ha rất thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Việc sản xuất đuợc giống tôm Rằn đã tạo điều kiện phát triển nuôi thương phẩn tôm Rằn với quy mô lớn.
            Vì Tôm Rằn (Penaeus semisulcatus, de Haan 1850) là một đối tuợng nuôi mới nên cần có nhiều nghiên cứu để hoàn thiện quy trình nuôi. Tôm Rằn cũng như các loài tôm khác, việc nghiên cứu các nhân tố gây tác động tới quá trình nuôi trong các ao nuôi thương phẩm như: nhiệt độ, chất đáy, độ mặn, mật độ nuôi, thức ăn, . . . nhằm tìm ra các yếu tố thích hợp trông ao nuôi.
  Chính vì những lý do trên mà tôi chọn đề tài: Ảnh hưởng của chất đáy và mật độ nuôi lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm Rằn (Penaeus semisulcatus, de Haan 1850) nuôi thương phẩm ở Thừa Thiên Huế.
            Mục tiêu của đề tài là tìm ra được chất đáy và mật độ nuôi phù hợp nhất đối với tôm Rằn và giúp phần hoàn thiện quy trình nuôi ở Thừa Thiên Huế nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung.
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1123 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật