Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 151

Ảnh hưởng của Chirp lên xung Secant - Hyperbole trong chất hấp thụ bão hòa Luận văn Thạc sỹ vật lý

Mã sản phẩm : 1493801804

10.000đ
Số lượng:

                                                MỞ ĐẦU
   
   
            Hiện nay xung cực ngắn có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Trong quang phổ học laser, xung cực ngắn được dùng để nghiên cứu các quá trình xảy ra cực nhanh trong lý, hóa, sinh. Đặc biệt trong thông tin quang để tăng tốc độ truyền dẫn thông tin, xung ánh sáng thường được sử dụng, xung càng ngắn thì tốc độ truyền tin càng cao. Vì vậy việc nghiên cứu lý thuyết cũng như thực nghiệm để phát triển và truyền dẫn xung cực ngắn là vấn đề có tính thời sự.
             Việc nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về xung cực ngắn đến nay đã có nhiều thành tựu cơ bản. Thực nghiệm đã cho thấy ưu điểm của việc dùng buồng cộng hưởng vòng. Chẳng hạn như năm 1985, Shank và Fork cải tiến nguồn bơm laser CPM cho xung 40 fs kết hợp nén xung và tự biến điệu pha đã thu được xung 8 fs. Để phát xung cực ngắn hiện nay các nhà thực nghiệm thường dùng các phương pháp đồng bộ mode. Có hai phương pháp đồng bộ mode chủ yếu là phương pháp đồng bộ mode chủ động và đồng bộ mode bị động. Trong phương pháp đồng bộ mode chủ động, người ta điều khiển trực tiếp từ bên ngoài lên buồng cộng hưởng, còn trong phương pháp đồng bộ mode thụ động thì không điều khiển trực tiếp từ bên ngoài mà đặt trong buồng cộng hưởng chất hấp thụ bão hòa.
           Ưu điểm của khóa mode thụ động so với khóa mode chủ động là không cần sự đồng bộ của thiết bị ngoại vi và độ nhạy của sự biến điệu thụ động là cao hơn, vì thế cho phép tạo ra những xung cực ngắn và ổn định hơn nhiều. Với buồng cộng hưởng vòng sử dụng phương pháp khóa mode thụ động bằng va chạm xung thì ảnh hưởng của sự biến điệu thụ động rõ ràng hơn, nhờ sự tương tác của hai xung trong chất hấp thụ bão hòa. Vì vậy, buồng cộng hưởng này hiện đang được sử dụng rất rộng rãi.
            Về lý thuyết, để giải thích cơ chế tạo xung cực ngắn trong các buồng cộng hưởng, lý thuyết bán lượng tử đã được áp dụng rộng rãi. Với lý thuyết bán lượng tử thì trường điện từ được khảo sát theo quan điểm cổ điển còn hệ nguyên tử được khảo sát theo quan điểm lượng tử.
             Nhiều tác giả đã tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài buồng cộng hưởng, chiều dài chất hấp thụ, cũng như ảnh hưởng của các yếu tố khác đặt trong buồng cộng hưởng. Tuy nhiên, một vấn đề là ảnh hưởng của tham số chirp lên các dạng xung trong các môi trường thì chưa được khảo sát.
             Đề tài luận văn: “ ảnh hưởng của chirp đối với xung dạng Secant-hyperbole trong môi trường hấp thụ bão hòa” sẽ tập trung nghiên cứu vấn đề này.
             Nội dung của luận văn được trình bày với bố cục gồm: Mở đầu, hai chương nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo.
             Mở đầu: Trình bày tóm tắt lý do chon đề tài.
             Chương 1: Phương pháp tạo xung cực ngắn.
             Tập trung trình bày tổng quan về các phương pháp tạo xung cực ngắn và những yếu tố phi tuyến ảnh hưởng đến xung cực ngắn.
             Chương 2: Khảo sát ảnh hưởng của chirp đối với xung secant-hyperbole trong môi trường hấp thụ bão hòa.
             Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số chirp lên xung dạng secant-hyperbole trong môi trường hấp thụ bão hòa.
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1123 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật