Menu danh mục sản phẩm

Chính sách dành cho người bán

Bạn có nguồn tài liệu phong phú?

Bạn muốn chia sẻ hoặc bán chúng đến đại đa số người dùng?

Bạn muốn thấy tiền trong tài khoản tăng mỗi ngày?

Tailieukhoaluan.com là một giải pháp cho bạn. Bởi đơn giản, Tailieukhoaluan.com là một sàn giao dịch tài liệu điển hình ở Việt Nam, đi tiên phong với công nghệ SEO và các giải pháp kinh doanh trực tuyến. Bài viết này hướng dẫn các kiếm tiền và các chính sách cho người bán trên Tailieukhoaluan.com, đây cũng là hình thức làm việc tự do hiệu quả, kiếm được nguồn thu nhập thu động cùng những đại gia trong ngành.

Theo thống kê sơ bộ, số lượng học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu tìm kiếm tài liệu phục vụ cho quá trình học tập chiếm 40% tổng dân số Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta có nguồn khách hàng vô cùng phong phú.  Search các từ khóa như: giáo trình…, đề tài…, luận văn… các bạn sẽ thấy nhiều kết quả hiển thị từ Tailieukhoaluan.com, miễn phí có, thu phí có. Đấy chính là cơ hội cho bạn kinh doanh kiếm tiền bằng cách bán tài liệu trên Tailieukhoaluan.com.

Các bạn quan tâm đến tỷ lệ chi sẻ doanh số? Điều hiển nhiên vì chúng ta hợp tác bán hàng nên điều khoản về doanh số phải cực kì rõ ràng. Tailieukhoaluan.com chia sẻ 70% doanh thu trên giá bán tài liệu cho bạn, có thể khẳng định đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay của các trang website bán tài liệu.

Tags:

Bình luận