Menu danh mục sản phẩm

Quy định về việc nội dung và xử phạt tài liệu vi phạm trên website

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng cho tài liệu trên Tailieukhoaluan.com

Hoat động upload đối với các tài liệu được thành viên sưu tầm, tự sáng tác, biên soạn

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các thành viên của Tailieukhoaluan.com đã và đang tham gia upload trên website

Áp dụng đối với thành viên muốn tham gia chia sẻ kiến thức cho cộng đồng, thành viên mong muốn kiếm tiền từ hình thức bán tài liệu.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban quản trị

Quy định này áp dụng đối với thành viên kiểm duyệt tài liệu, duyệt tài liệu đúng, chính xác, tránh sai sót

Áp dụng đối với các thành viên Ban quản trị có chức năng kiểm soát nội bộ, ra soát lại các trường hợp tài liệu đã duyệt, tài liệu bị duyệt sai.

Điều 4: Giải thích từ ngữ

Máy in ảo tài liệu là sử  dụng  tính năng in bài trên trình duyệt để scan và sản phẩm của máy in ảo là các tập tin hình ảnh (định dạng BMP, PNG< JPEG, TIFF) hoặc thông qua tập tin ảnh PDF, những tài liệu này không thể copy, chỉ có thể in ảnh hoặc download ảnh

Tài liệu tiết lộ bí mật nhà nước là những tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tài liệu xuyên tạc: là tài liệu cố tình làm sai sự thật, bịa đặt nhằm chia rẽ hoặc gây tổn hại tới cá nhân, tổ chức.

Điều 5: Nội dung và hình thức quy phạm

1. Nội dung quy phạm

a. Tài liệu tuyệt mật

– Tài liệu chiến lược an ninh quốc gia; kế hoạch phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh; các loại vũ khí, phương tiện có ý nghĩa quyết định khả năng phòng thủ đất nước;

– Các chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không công bố hoặc chưa công bố.

– Những tin của nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt Mật;

Tổ chức và hoạt động tình báo, phản gián do Chính Phủ quy định;

Mật mã quốc gia;

Dự trữ chiến lược quốc gia; các số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước về những lĩnh vực chưa công bố; kế hoạch phát hành tiền, khóa an toàn của từng mẫu tiền và các loại giấy tờ có giá trị như tiền; phương án, kế hoạch thu đổi tiền chưa công bố;

Khu vực, địa điểm cấm; tin, tài liệu khác mà Chính phủ xác định thuộc độ Tuyệt mật.

b. Tài liệu tối mật

Các cuộc đàm phán và tiếp xúc cấp cao giữa nước ta với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác chưa công bố.

Những tin của nước ngoài hoặc của các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà Chính phủ xác định thuộc độ Tối mật;

Tổ chức hoạt động, trang bị, phương án tác chiến của các đơn vị vũ trang nhân dân, trừ tổ chức và hoạt động được quy định tại khoản 3 Điều 5 của Pháp lệnh này; phương án sản xuất, vận chuyển và cất giữ vũ khí; công trình quan trọng phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo;

Bản đồ quân sự; tọa độ điểm hạng I, hạng II nhà nước của mạng lưới quốc gia hoàn chỉnh cùng với các ghi chú điểm kèm theo.

Vị trí và trị số độ cao các mốc chính của các trạm khí tượng, thủy văn, hải văn; số liệu độ cao và số không tuyệt đối của các mốc hải văn;

Số lượng tiền in, phát hành; tiền dự trữ bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; các số liệu về bội chi, lạm phát tiền mặt chưa công bố; phương án giá các mặt hàng chiến lược thuộc Nhà nước quản lý chưa công bố;

Nơi lưu giữ và số lượng kim loại quý hiếm, đá quý, ngoại hối và vật quý hiếm khác của Nhà nước;

Công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ mà Nhà nước chưa công bố;

Kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng đặc biệt giữ vị trí trọng yếu trong việc phát triển và bảo vệ đất nước không công bố hoặc chưa công bố;

c. Tài liệu không được duyệt theo quy định của Tailieukhoaluan.com:

– Tài liệu không là nguyên gốc, cắt xén 1 vài trang đầu hoặc cuối

– Tài liệu không phải là tiếng Anh, tiếng Việt  

– Các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật của Nhà nước

– Tài liệu thuộc các thể loại truyện tranh, truyện ngắn và truyện dài, truyện dịch, truyện cười

– Tài liệu thuộc thể loại báo chí, ngoại trừ thể loại nghiên cứu tham khảo.

– Tài liệu cắt nhỏ theo từng phần hoặc đã tồn tại trên Tailieukhoaluan.com nhưng nội dung trong tài liệu bị xáo trộn

 Cách trình bày trong tài liệu lộn xộn, thông tin tài liệu không mang lại giá trị cho người dùng

– Các đề thi riêng lẻ từ 1 tới 2 trang, đề thi chỉ có đáp án không có câu hỏi, các bìa tiểu luận có 1 tới 2 trang.

– Tài liệu tính năng in bài trên trình duyệt để scan

– Tài liệu được định dạng chụp ảnh và copy trực tiếp lên word

– Tài liệu là danh sách thống kế 1 list tài liệu và được upload dưới dạng danh sách + file đính kèm

Điều 6: Quy cách upload tài liệu

1. Tiêu đề:     

Tiêu đề tài liệu không giống với tiêu đề của trong nội dung tài liệu (Nếu có). Ví dụ như của đồ án, luận văn, tên tài liệu phải là tên đề tài

Tiêu đề phải phù hợp với nội dung của tài liệu, không quá chung chung, không khái quát được nội dung tài liệu như: lời nói đầu, bìa luận văn,…

Tiêu đề là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các tài liệu tiếng Việt), tối thiểu 20 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: “, / , [, ] , -, _, $, #, &, *, @, !

Các từ của tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau

2. Danh mục

Danh mục được chọn phải phù hợp với nội dung của tài liệu

3. Mô tả (không bắt buộc):

Mô tả không được giống tiêu đề

Mô tả là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các tài liệu tiếng Việt), tối thiểu 200 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau:  / , [, ] , _, $, #, &, *, @,!

4. Từ khóa

Từ khóa là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các tài liệu tiếng Việt), tối thiểu 3 từ và không chứa các ký tự đặc biệt sau:‘,”, / , [, ] , -, _, $, #, &, *, (, ), @, !

Điều 7: Quy định xử phạt

1. Mức độ vi phạm

– Vi phạm nghiêm trọng: thuộc phạm vi điều chỉnh điều 5

– Vi phạm thông thường: thuộc phạm vi điều chỉnh điều 6

2. Hướng xử phạt vi phạm

a. Đối với thành viên vi phạm nghiêm trọng

– Vi phạm lần 1: BQT gửi thông báo bằng email và trao đổi tực tiếp với thành viên

– Vi phạm lần 2: phạt 50.000VND trừ vào tài khoản doanh thu

– Vi phạm lần 3: phạt 50.000 VND trừ vào tài khoản doanh thu

– Vi phạm lần 4: phạt 50.000 VND trừ vào tài khoản doanh thu

– Vi phạm lần 5: loại bỏ tài khoản khỏi hệ thông Tailieukhoaluan.com

b. Đối với thành viên vi phạm thông thường

Vi phạm lần 1,2,3: gửi thông báo cảnh cáo đến người dùng bằng hình thức email và đối thoại trực tiếp

Vi phạm lần 4 trở đi: phạt 15.000 VND cho mỗi lần vi phạm trừ vào tài khoản doanh thu

Tags:

Bình luận