Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 193

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà xuất bản Thống kê

Mã sản phẩm : 1500624453

10.000đ
Số lượng:

  CHƯƠNG I
  CÁC  VẤN  ĐỀ CHUNG VỀ CHI  PHÍ  SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH  SẢN PHẨM
   
  1.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
            Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, việc tổ chức công tác kế toán,vận dụng các phương pháp kế toán tập hợp , phân bổ chi phí sản xuất  và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong phạm vi ngành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy trình công nghệ kĩ thuật và tổ chức  sản xuất, từ tính đa dạng và khối lượng sản phẩm được sản xuất ra, nói cách khác là bắt nguồn từ loại hình sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy , ngiên cứu loại hình sản xuất của doanh nghiệp được hợp lý, vận dụng các phương pháp kĩ thuật hạch toán đựơc đúng đắn và do đó phát huy được chức năng , vai trò vị trí của kế toán trong công tác kế toán quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp nói chung và quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng.
  Từ ngành kinh tế cấp 1 sẽ được phân chia thành các ngành kinh tế cấp 2, cấp 3 có loại hình công nhệ sản xuất, tính chất quy trình công nghệ, phương pháp sản xuất sản phẩm , định kì sản xuất và sự lặp lại của sản phẩm được sản xuất ra khác nhau. Ngành sản xuất công nghiệp được phân loại theo 4 tiêu thức:
  - Phân loại theo loại hình công nghệ sản xuất
  - Phân loại theo tính chất quy trình công nghệ
  - Phân loại theo phương pháp sả xuất sản phẩm
  - Phân loại theo định kì  sản xuất và sự lặp lại của sản phẩm sản xuất ra.
   Trong 4 tiêu thức phân loại trên , ngành công nghiệp sản xuất chia thành các ngành khác: 
   

  Link download:  https://www.fshare.vn/file/XADNXG69IIQU
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1597 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật