Menu danh mục sản phẩm

Thỏa thuận sử dụng

1.      CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

      Chào mừng bạn đến với Tailieukhoaluan.com Chúng tôi cung cấp Dịch Vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, tùy thuộc vào các “Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ” sau đây (sau đây được gọi tắt là “ĐKTTSDDV”). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật ĐKTTSDDV theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi ĐKTTSDDV được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản ĐKTTSDDV đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản ĐKTTSDDV mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại đây.
Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch Vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Tailieukhoaluan.com, bạn và Tailieukhoaluan.com tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ đó có thể được niêm yết theo từng thời điểm. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó được đưa vào bản ĐKTTSDDV này dưới dạng tham chiếu. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là cụ thể cho từng phần riêng biệt của Dịch Vụ và sẽ giúp bạn áp dụng ĐKTTSDDV cho phần riêng biệt đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa ĐKTTSDDV với bất kỳ quy định hoặc chỉ dẫn nào, bản ĐKTTSDDV sẽ có hiệu lực áp dụng.

2.      MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

Qua dịch vụ do Tailieukhoaluan.com cung cấp, người sử dụng có thể tiếp cận rất nhiều nguồn trợ giúp. Nội dung được cá nhân hóa, có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu và có quyền sử dụng các tài nguyên của Tailieukhoaluan.com bao gồm các văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”).

Dịch Vụ trên website này được Tailieukhoaluan.com sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của tất cả Người dùng. Tailieukhoaluan.com  cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, Tailieukhoaluan.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.

Xin hiểu rằng Tailieukhoaluan.com đã tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên Dịch Vụ và bạn sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này

3.      QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA Tailieukhoaluan.com

Tailieukhoaluan.com tôn trọng bản quyền của những tài liệu mà bạn đưa lên Tailieukhoaluan.com, tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền biên tập lại nội dung sao cho phù hợp hoặc hủy bỏ những tài liệu mà bạn cung cấp cho Tailieukhoaluan.com mà không cần thông báo cho bạn nếu chúng tôi thấy nó không phù hợp với Tailieukhoaluan.com

Với những nguồn tài liệu bạn đưa lên website chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước các vấn đề về bản quyền hay pháp lý của nguồn tài liệu đó.

Về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Tailieukhoaluan.com có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho Tailieukhoaluan.com để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

Những tài nguyên có bản quyền trên Tailieukhoaluan.com đã được đăng ký sử dụng. Khi bạn sử dụng những tài nguyên đó bạn không được quyền sửa chữa, thay thế, hay thêm bớt. Mọi hành vi can thiệp của bạn sẽ làm giảm uy tín của Tailieukhoaluan.com. Vì vậy các bạn phải giữ nguyên trạng thái ban đầu khi sử dụng.

Chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ

4.      TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN

Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, email,…đây là những thông tin bắt buộc, bạn phải điền đầy đủ thông tin để chúng tôi căn cứ theo đó mà phục vụ bạn một cách tốt nhất và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng nhất dành cho bạn. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. 

Bạn có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Tailieukhoaluan.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. 

Bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Tailieukhoaluan.com.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Tailieukhoaluan.com cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi (hack, cheat…). 

Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, bạn hãy thông báo cho đội ngũ quản trị của chúng tôi qua email Tailieukhoaluan.com@gmail.com. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Tailieukhoaluan.com.

Khi giao tiếp, nhận xét và đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét của các thành viên khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với thành viên khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…). Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một thành viên khác, hoặc là thành viên trong Ban Quản trị Tailieukhoaluan.com.

Bạn có quyền đăng nhập và sử dụng các dịch vụ chúng tôi đưa ra trên Tailieukhoaluan.com. Những thông tin và tài liệu bạn đưa lên phải phù hợp với quy định của Tailieukhoaluan.com và quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn không được quyền đưa lên Tailieukhoaluan.com những nguồn tài liệu sau:

–       Nguồn tài liệu đưa lên chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây mất an ninh quốc gia hoặc những tài liệu gây mẫu thuân tôn giáo, chính trị hay những vấn đề nhạy cảm

–       Nguồn tài liệu và thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan hoặc mang những tính chất tuyên truyền, phản động, đả kích, chống đối gây ảnh hưởng không tốt đến cá nhân hoặc tập thể trong xã hội

–       Nguồn tài liệu, thông tin hay hình ảnh vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam

–       Những nguồn tài liệu chứa virut để phá hoại trang web và ảnh hưởng tới  những người sử dụng khác

–        Nguồn tài liệu, hình ảnh hay video đồi trụy, khiêu dâm không phù hợp với thuần phong mỹ tục vủa Việt Nam

5.      LIÊN KẾT WEBSITE

Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử trực tuyến khác. Bởi vì Tailieukhoaluan.com  không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng Tailieukhoaluan.com không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào, quảng cáo, các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng Tailieukhoaluan.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

6.      THÔNG BÁO

Tailieukhoaluan.com có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoăc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho bạn trên Dịch Vụ sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.

7.      ĐỘ TUỔI QUI ĐỊNH

Khi bạn đăng ký tham gia sử dụng Tailieukhoaluan.com thì bạn chắc chắn với chúng tôi là bạn đã đủ hoặc trên 18 tuổi. Hoặc có sự giám hộ của cha/mẹ khi sử dụng để cam kết các qui định của Tailieukhoaluan.com. Ở mọi hoàn cành khách quan hay chủ quan thì bạn phải xác nhận mình trên 18 tuổi thì mới được sử dụng Tailieukhoaluan.com. Nếu dưới 18 tuổi bạn vui lòng sử dụng trang web khác. Sẽ có rất nhiều trang web phù hợp với lứa tuổi của của bạn.

8.      ĐÓNG GÓP CHO Tailieukhoaluan.com
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, hoặc đề xuất đóng góp cho Tailieukhoaluan.com thông qua các đề nghị hoặc bản thông tin phản hồi, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

– Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền

– Tailieukhoaluan.com không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp

– Tailieukhoaluan.com có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các đóng góp này vì bất cứ mục đích gì

– Tailieukhoaluan.com có thể có những cách thức tương tự với những đóng góp để xem xét và phát triển

– Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của Tailieukhoaluan.com, không có bất cứ nghĩa vụ nào của Tailieukhoaluan.com đối với bạn.

9.      THỎA THUẬN CHUNG

Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và Tailieukhoaluan.com, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa bạn và Tailieukhoaluan.com liên quan đến Dịch Vụ. Để tránh sự nghi ngờ, bạn và chúng tôi là các bên duy nhất liên quan tới Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ.

10.  CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Tailieukhoaluan.com đề nghị bạn thông báo mọi trường hợp vi phạm Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ cho Ban Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.

Tags:

Bình luận