Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 289

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI The “advantage of latecomer” in abating air-pollution The East Asian experience

Mã sản phẩm : 1499933276

10.000đ
Số lượng:

  LỜI MỞ ĐẦU
  Ô nhiễm môi trường luôn gắn liền với phát triển kinh tế. Thực vậy, trong thời gian tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, Nhật Bản đã phải gánh chịu mặt trái của sự tăng trưởng kinh tế với sự xuất hiện nhiều loại ô nhiễm công nghiệp khác nhau. Từ đầu thập niên 1970 đến giữa thập niên 1980, dưới sự phản ứng của dân chúng, chính quyền trung ương và địa phương đã ban hành các chính sách, quy định về môi trường và cùng với sự đổi mới công nghệ, tình trạng ô nghiễm đã được cải thiện đáng kể.
  Gần đây các nước ở Đông Á, mặc dù tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng ô nhiễm ít nghiêm trọng hơn so với Nhật Bản những năm 1970. Đó là do những nước này đã thấy được “lợi thế của nước đi sau”, họ nỗ lực học hỏi kinh nghiệm, và tiếp nhận công nghệ mới từ các nước phát triển.
  Việt Nam cũng đang trong quá trình phát triển kinh tế, thu nhập của người dân ngày càng tăng lên nhưng đồng thời môi trường Việt Nam cũng đang ngày càng xấu đi. Liệu Việt Nam có tận dụng được “lợi thế nước đi sau” hay không?
  Vì vậy, đề tài “The “advantage of latecomer” in abating air- pollution: the East Asian experience” của tác giả Toru Iwami rất đáng cho chúng ta nghiên cứu, học hỏi. Để tìm hiểu, phân tích đề tài trên phương diện nghiên cứu khoa học, nhóm 4 sẽ tập trung giải quyết 6 nội dung sau: 
  1 Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu của đề tài là gì ?
  2 Hãy nhận dạng mô hình lý thuyết của đề tài ?
  3 Việc đo lường các biến tiềm ẩn bằng các yếu tố thành phần có đủ độ tin cậy thống kê hay không ?
  4 Nêu lên những cơ sở lý thuyết để thiết lập mô hình lý thuyết của đề tài ?
  5 Giải thích những kết quả xử lý thống kê trong việc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu hoặc trong việc giải thích các câu hỏi nghiên cứu ?
  6 Hãy nêu ra những phát hiện mới của đề tài cũng như những hạn chế của đề tài này, từ đó đề xuất những đề tài nghiên cứu mới để giải quyết những hạn chế này ?
  CÂU 1: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LÀ GÌ ? 
  1.1    Mục tiêu nghiên cứu
  1.1.1 Quy trình nhận dạng vấn đề nghiên cứu: 
  - Lĩnh vực nghiên cứu (Field of Study): Ô nhiễm môi trường không khí
  - Chủ đề nghiên cứu  (Topic): Các nước đi sau có lợi thế trong việc học hỏi kinh nghiệm để giảm ô nhiễm môi trường không khí khi thu nhập gia tăng
  - Những  vướng  mắc  của  chủ  đề  nghiên  cứu  (Problems):  Có nhiều yếu tố tác động đến ô nhiễm môi trường không khí nhưng yếu tố tác động chủ yếu nhất là sự tăng lên của thu nhập tại các nước đang phát triển. Vì vậy yếu tố tác động đến môi trường không khí gồm những yếu tố nào ? Sự tăng lên của thu nhập tác động như thế nào đến môi trường không khí ?  Lợi thế của các nước đi sau trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm như thế nào ?
  - Vấn đề cần nghiên cứu (Statement of problems): Giải thích lợi thế của các nước đi sau trong việc giảm ô nhiễm môi trường không khí khi thu nhâp tăng lên. 
  1.1.2  Nguồn để nhận dạng vấn đề nghiên cứu: 
  - Xuất phát từ lý thuyết và vướng mắc trên thực tế: Phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường không khí có quan hệ với nhau và làm thế nào để giảm ô nhiễm môi trường không khí khi thu nhập của các nước đang phát triển tăng lên.
  - Xuất phát  từ kinh nghiệm của các nhà nghiên  cứu  trước đây: Các nghiên cứu trước đây đã đưa ra kết luận: mấu chốt dẫn đến thành công của các nước công nghiệp hóa trong việc bảo vệ môi trường là nhờ học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ mới từ các nước phát triển
  - Từ việc tóm lược và phân tích những đề tài trước đây: trong đề tài nghiên 
  cứu này, tác giả đã tóm lược những lý thuyết và nghiên cứu trước đây nhằm làm sáng tỏ và ủng hộ cho mô hình nghiên cứu của mình đó là:
  O'Connor (1994): các nước công nghiệp hóa sau dễ dàng thành công trong việc bảo vệ môi trường hơn nhờ học hỏi kinh nghiệm và tiếp nhận công nghệ mới từ các nước phát triển.
  Gerschenkron (1962, chương 1) chỉ ra tầm quan trọng của "sự vay mượn công nghệ" như là một "lợi thế của nước đi sau”. 
  1.1.3   Nêu vấn đề cần nghiên cứu: 
  - Biến nghiên cứu: ô nhiễm không khí thông qua đo lường lượng khí thải SO2.
  - Biến tác động: Thu nhập, GDP trên mỗi đơn vị tiêu thụ, công nghiệp sản xuất /GDP, hiệu quả sử dụng năng lượng.
  - Giới  hạn  không  gian: Khảo sát tại Châu Á, cụ thể gồm 9 quốc gia : Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippin, Singapore, Indonesia, Malaisia, Thái Lan
  - Giới hạn thời gian: Quá trình nghiên cứu được phân tích  từ đầu thập niên 1970 đến  1995 
  1.1.4  Tính chất có thể nghiên cứu của một đề tài:
  -        Khả năng thu thập và phân tích thông tin:
  Từ đầu thập niên 1970 và giữa thập niên 1980, ô nhiễm không khí ở Nhật Bản, đặc biệt là loại ô nhiễm gây ra bởi khí lưu huỳnh (SO2), đã giảm đến một mức độ đáng kể. Việc giảm thiểu này là kết quả từ phản ứng của dân chúng: một mặt là chính sách quy định của chính phủ, mặt khác là đổi mới công nghệ giảm thải và hiệu quả sử dụng năng lượng. Trong các thành phố lớn ở Đông Á, mặc dù tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nhưng ô nhiễm không khí ít nghiêm trọng hơn Nhật Bản vào đầu năm 1970. Điều này là do chính phủ và các ngành công nghiệp ở Đông Á đã sớm tìm ra sáng kiến để ngăn chặn suy thoái môi trường, học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển nên việc lấy số liệu, phân tích thông tin tại đây sẽ giúp nghiên cứu này dễ dàng và chính xác hơn. 
  Bài nghiên cứu này tập trung vào giai đoạn 1970 – 1995, và những số liệu về ô nhiễm gây ra bởi khí lưu huỳnh (SO2), mức tiêu thụ năng lượng, đã được thể hiện trong các nghiên cứu trước đó nên tác giả dễ dàng trong việc thu thập và phân tích thông tin. 
   
   
  -       Tác dụng đóng  góp  lớn  về  lý  thuyết  và  thực  tiễn: 
  Môi trường Châu Á đang bị đe dọa. Trong khi sự phát triển kinh tế nhanh chóng đã tạo ra sự năng động và thịnh vượng cho Châu Á thì đồng thời châu Á cũng trở nên bẩn hơn, đa dạng sinh học bị giảm sút, hơn nữa môi trường dễ bị tổn thương hơn. Nói cách khác, phân tích các trường hợp ô nhiễm không khí có thể cung cấp cho chúng ta cách giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
  Các kết luận rút ra từ các trường hợp SO2 giúp chúng ta hiểu được điều kiện tiên quyết cho việc giảm thải khí CO2. Nếu các nước phát triển thực sự thành công trong việc tạo ra công nghệ giảm thải CO2, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chính sách phát triển của các nước đang phát triển. Đáng chú ý là bài học mà các nước đi trước có thể hướng dẫn những nước đến sau qua việc đổi mới công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm.

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/LRUOMPH2I4TH
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1571 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật