Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 290

Tìm Hiểu Các Giải Pháp Thích Ứng Với Lũ Lụt Của Nhóm Hộ Nuôi Trồng Thủy Sản ở Ven Phá Tam Giang –Thừa Thiên Huế

Mã sản phẩm : 1500020116

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 0
  Phần 1: Đặt vấn đề 2
  1.1. Đặt vấn đề 2
  1.2 . Mục tiêu nghiên cứu 1
  Phần 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2
  2.1. Các khái niệm chính 2
  2.1.1. Lũ lụt 2
  2.1.2.Một số khái niệm về nuôi trồng thủy sản 2
  2.1.3. Khái niệm về thích ứng 3
  2.2. Đặc điểm lũ lụt ở Việt Nam và Thừa Thiên Huế 4
  2.2.1. Đặc điểm lũ lụt ở Việt Nam 4
  2.2.2. Đặc điểm lũ lụt tại Thừa Thiên Huế 5
  2.3. Tác động của lũ lụt đến nuôi trồng thủy sản 6
  2.4. Rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương do thiên tai 7
  Phần 3: Nội dung về phương pháp nghiên cứu 9
  3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 9
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 9
  3.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài 9
  3.3.1. Biểu hiện của lũ lụt tại địa bàn nghiên cứu 9
  3.3.2. Tác động/ảnh hưởng của lũ lụt đến hoạt động nuôi trồng thủy sản. 9
  3.3.3. Giải pháp thích ứng của nhóm hộ nuôi trồng thủy sản và chính quyền đối với tác động của lũ lụt trong nuôi trồng thủy sản ở xã Hương phong . 9
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 9
  3.5. Phương pháp phân tích số liệu: 10
  Phần 4: Kết quả nghiên cứu 11
  4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Hương Phong 11
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên 11
  4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 13
  4.2. Tổng quan hoạt động nuôi trồng thủy sản của xã Hương Phong 16
  Bảng 4: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong vùng. 17
  4.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội và sinh kế các hộ khảo sát 18
  4.3. Đặc điểm lụt tại xã Hương Phong 19
  4.4. Thiệt hại do lũ lụt gây ra cho nghề nuôi trồng thủy sản tại xã Hương Phong 21
  4.5. Giải pháp thích ứng với lũ lụt tại xã Hương Phong 24
  4.5.1.Các giải thích ứng của chính quyền 24
  4.5.2. Giải pháp từ người dân. 26
  Phần 5. Kết luận 29
  Phần 6:Tài liệu tham khảo 30
  30
   
   
  Phần 1: Đặt vấn đề
  1.1. Đặt vấn đề
  Khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là một sinh cảnh nổi tiếng không những của Thừa Thiên- Huế nói riêng mà còn của cả đất nước Việt Nam nói chung với tổng diện tích gần 22.000 ha chạy qua 5 huyện với 31 xã và thị trấn  của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phá Tam Giang nổi tiếng về nguồn lợi thủy sản phong phú nó được xem là một bảo tàng về sinh học với sự đa dạng về nguồn gen của cả động vật và thực vật. Đây là nguồn sống của hơn 30.000 dân cư ven phá và là một vùng kinh tế đang phát triển mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế . Tài nguyên đầm phá là vô vùng phong phú nhưng những năm gần đây ý thức bảo vệ nguồn lợi này của người dân còn rất nhiều hạn chế khai thác qua mức làm tài nguyên cạn kiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế cộng đồng của người dân sống ven phá.
   Bên cạnh đó vùng đầm phá cũng là nơi hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề của các loại thiên tai như lụt, bão, hạn hán, xâm nhập mặn.  Đặc biệt lũ lụt hàng năm đã và đang gây nên những hậu quả nặng nề không những về kinh tế-xã hội mà cả về môi trường sinh thái cho người dân sống ven đầm phá, trong xu thế của biến đổi khí hậu thì một thực tế có thể nhìn thấy được là cường độ, tần suất các trận lũ ngày càng tăng lên và dữ dội hơn, tác động mạnh đến Nuôi Trồng Thủy Sản  làm giảm hiệu quả sản xuất ,từ đó làm giảm thu nhập của người dân. Lũ chồng lên lũ, người dân nhất là nông dân chỉ biết đứng nhìn toàn bộ “kế sinh nhai” của mình cuốn theo dòng nước. Tuy rằng, các cấp chính quyền đã có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục tổn thất sau lũ lụt nhưng sản xuất và đời sống của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề đặt ra đó là phải giúp người dân tăng khả năng đề kháng trước các thiên tai, giúp họ tăng sức bật để tự phục hồi các tổn thất. Điều này có mối quan hệ rất lớn đến sinh kế của họ. Việc “Tìm Hiểu Các Giải Pháp Thích Ứng Với Lũ Lụt Của Nhóm Hộ Nuôi Trồng Thủy Sản ở Ven Phá Tam Giang –Thừa  
   
   
  Thiên Huế” nhằm tìm ra cho họ những giải pháp thích ứng với lũ lụt một cách phù hợp là rất cần thiết.
  1.2 . Mục tiêu nghiên cứu
  - Tìm hiểu đặc điểm của lũ lụt tại điểm nghiên cứu
  - Tìm hiếu tác động của lũ lụt đến Nuôi Trồng Thủy Sản 
  - Tìm hiểu các giải pháp thích ứng lũ lụt của người dân sống ven phá tam giang trong hoạt động nuôi trồng thủy sản
    

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/Y8XRQ6D2TQYD
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1572 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật