Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 277

Tìm hiểu mạng VPN và ứng dụng của VPN Layer 3

Mã sản phẩm : 1500025132

10.000đ
Số lượng:

   
  Mục lục
  PHẦN A. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP 3
  I. CHỨC NĂNG 4
  II. TỔ CHỨC 4
  III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG. 5
  PHẦN B. NỘI DUNG THỰC TẬP 5
  I. GIỚI THIỆU CHUNG 5
  Chương 1: Giới thiệu VPNs 6
  1. Giới thiệu VPNs: 6
  1.1. Một số khái niệm VPNs 6
  1.2. Sự phát triển của VPNs 8
  1.3. Giao thức đường hầmVPN: 9
  1.4. Ưu điểm và khuyết điểm của VPNs 10
  1.5. Đánh giá VPNs: 11
  2. Bảo mật trong mạng VPN 13
  3. Các giao thức sử dụng trong VPN 14
  3.1 L2TP: 14
  3.2 GRE: 15
  3.3 IPSec: 15
  3.4 Point to Point Tunneling Protocol (PPTP): 15
  Chương 2: Cấu hình VPN 16
  Chương 3: VPN Layer 3 21
  1. Layer 3 Tunneling 21
  2. Security Associations and Security Policy for IKE and IPSec 22
  3. Quá trình bắt tay của ISAKMP, các pha và các chế độ của IPSec 23
  PPVPN Xây dựng khối 24
  4. Ứng dụng của L3VPN trên Cisco 25
  LỜI CẢM ƠN 28
   
   
   
  PHẦN A. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  I. CHỨC NĂNG
  Trung tâm Công Nghệ Thông Tin CDIT có nhiệm vụ: Nghiên cứu, phát triển, triển khai sản phẩm, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin phục vụ ngành Bưu Chính Viễn Thông và xã hội.
  II. TỔ CHỨC
       Phòng Nghiên cứu Phát triển Dịch vụ Bưu chính Viễn thông
  Chức năng, nhiệm vụ
  Phòng Nghiên cứu Phát triển Dịch vụ Bưu chính Viễn thông là đơn vị nghiên cứu phát triển của Trung tâm có chức năng:
  Nghiên cứu đề xuất, phát triển và triển khai các giải pháp và ứng dụng trên mạng viễn thông, bưu chính.
  Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trên mạng truyền thông.
  Chủ trì việc quản trị phòng LAB và cơ sở hạ tầng truyền thông của Trung tâm.
  Hợp tác nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
  Tổ chức, tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của Trung tâm, Học viện và Tập đoàn.
  Tham gia công tác bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các hoạt động khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo định hướng của Trung tâm, Học viện và Tập đoàn.
  III. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.
  Trung tâm Công Nghệ Thông Tin hoạt động trên 5 lĩnh vực chính:
  Nghiên cứu khoa học công nghệ.
  Phát triển, triển khai công nghệ và sản phẩm.
  Sản xuất phần mềm và thiết bị.
  Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ.
  Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực.

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/UE6E6CZQDDGW
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1574 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật