Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 257

TÌM HIỂU MÔ HÌNH NGÔN NGỮ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BLOOM FILTER

Mã sản phẩm : 1500025170

10.000đ
Số lượng:

  Mục lục
   
  TÓM TẮT NỘI DUNG i
  MỤC LỤC ii
  LỜI CẢM ƠN iv
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC HÌNH vi 
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 - Tổng quan về mô hình ngôn ngữ 3
  1.1 N-gram 3
  1.2 Xây dựng mô hình ngôn ngữ 4
  1.2.1 Ước lượng cực đại hóa khả năng (MLE) 5
  1.2.2 Các phương pháp làm mịn 5
  1.2.2.1 Kneser-Ney 7
  1.2.2.2 Kneser-Ney cải tiến (Modified Kneser-Ney) 8
  1.2.2.3 Stupid Backoff 9
  1.3 Đánh giá mô hình ngôn ngữ 10
  1.3.1 Perplexity 10
  1.3.2 MSE 11
  CHƯƠNG 2 - Các cấu trúc dữ liệu dựa trên Bloom Filter 13
  2.1 Các cấu trúc dữ liệu xác suất (PDS) 14
  2.2 Hàm băm 16
  2.3 Bloom Filter cơ bản 17
  2.4 Mô hình ngôn ngữ sử dụng Bloom Filter 22
  2.4.1 Bloom Filter tần số log 23
  2.4.2 Bộ lọc dựa vào chuỗi con 25
  2.4.3 Bloom Map 26
  CHƯƠNG 3 - Thử nghiệm: Xây dựng LM với RandLM và SRILM 32
  3.1 Ngữ liệu 33
  3.2 Thuật toán làm mịn 35
  3.3 Xây dựng LM với SRILM và RandLM 35
  CHƯƠNG 4 - Thử nghiệm: Dịch máy thống kê với Moses 40
  4.1 Dịch máy thống kê 40
  4.1.1 Giới thiệu về dịch máy thống kê 40
  4.1.2 Dịch máy thống kê dựa trên cụm 43
  4.1.3 Điểm BLEU 45
  4.2 Baseline System 46
  4.3 Ngữ liệu 46
  4.4 Kết quả thử nghiệm 48
  KẾT LUẬN 50
  PHỤ LỤC 51
   
   
  Lời cảm ơn
   
  Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên, TS. Nguyễn Văn Vinh, cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy trong suốt thời gian hướng dẫn tôi thực tập chuyên ngành và nghiên cứu khóa luận này. Tôi cũng xin cảm ơn anh Tống Tùng Khánh và anh Vương Hoài Thu trong nhóm Digital Content Solution ở Công ty cổ phần tin học Lạc Việt, hai anh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi với đề tài này và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để khóa luận được hoàn thiện hơn. Nếu không có sự hướng dẫn của thầy và các anh, tôi đã không thể hoàn thành được khóa luận này.
  Sự động viên, khích lệ của bố mẹ, anh chị tôi là nguồn động lực, nguồn hỗ trợ lớn lao. Và tôi cũng rất cảm ơn tất cả những người bạn đại học đã cùng chia sẻ quãng thời gian ý nghĩa của đời sinh viên dưới mái trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. Chúc các bạn có kết quả tốt nghiệp tốt và thành công trong cuộc sống.
   
   
  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/N6OLOCDLN6L6
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1574 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật