Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 276

Tìm hiểu một số ảnh hưởng của TMĐT tới VHVN

Mã sản phẩm : 1500025211

10.000đ
Số lượng:

  Phần mở đầu
   
           Thương mại điện tử (TMĐT) nói chung được nhìn nhận như một sự phát triển tự nhiên, tất yếu của thương mại trong nền kinh tế số (hay kinh tế mạng).
  Sự phát triển TMĐT ở Việt Nam là khuynh hướng của sự vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện. Bởi vì, sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước ta diễn ra trong xu thế toàn cầu hoá mà công nghệ thông tin đóng vai trò trung tâm. 
  Mặt khác, không giống như nhiều nước trên thế giới. Việc ứng dụng kỹ thuật TMĐT diễn ra trong môi trường kinh tế - x• hội mà đặc biệt là công nghệ thông tin đ• phát triển cao. ở Việt Nam mặt bằng kinh tế - x• hội còn thấp đồng thời những thói quen, phong tục còn có nhiều điểm chưa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Do vậy, một mặt vừa phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật ứng dụng TMĐT mặt khác cần phải cải tạo và xây dựng các yếu tố văn hoá x• hội cho phù hợp với yêu cầu ứng dụng TMĐT. Đây là những thách thức lớn đối với nước ta, nhưng ngược lại đây chính là cơ sở để chúng ta đi tắt, đón đầu, nâng cao vị thế của mình với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.
   Trong nghị quyết Trung ương khoá X cũng nhận định. "Văn hoá là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế. Các yếu tố văn hoá phải gắn kết  chặt chẽ với mọi mặt của đời sống x• hội, biến thành nguồn nội lực quan trọng nhất để phát triển đất nước"1.  
  TMĐT có khả năng là đòn bẩy cho sự phát triển văn hoá của một nước. Tuy nhiên, nó cũng có thể là b•i lầy tiêu tốn rât nhiều thời gian và tiền bạc nếu không được chuẩn bị kỹ càng. Do vậy, chúng ta cần tìm hiểu một số khái niệm, ưu nhược điểm và tác động của TMĐT  tới văn hoá Việt Nam.
   
   
  Phần nội dung
   
  Trong quá trình xúc tiến TMĐT  thì điều không thể tránh khỏi là sự biến đổi nhiều khía cạnh của đời sống văn hoá - x• hội. Đây là xu hướng vận động  vì văn hoá - một phần của ý thức thường biến đổi chậm và lạc hậu so với tồn tại x• hội mà ở đây là TMĐT. TMĐT  đ• có nhiều ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều khía cạnh của văn hoá. Đặc biệt là về kinh tế - x• hội.
  I. vàI nét tiếp cậN kháI niệm THƯƠNG MạI ĐIệN Tử
  1.Khái niệm Thương Mại Điện Tử.
  Thương mại điện tử tiếng anh là Electronic Commerce hay thường viết tắt là eCommerce.Thuật  ngữ Thương mại điện tử chỉ mới được sử dụng khi có một số người đ• thực hiện việc mua bán qua mạng Internet bằng cách trả tiền bằng một loại tiền đ• được m• hoá. Khi nói đến Thương mại điện tử là người ta hay nghĩ đến việc sử dụng Internet hay hệ thống các máy nối mạng. Đúng như vậy, nhưng không phải là giao dịch nào trên Internet cũng được gọi là TMĐT. 
  Trên thực tế, nó có vai trò quan trọng hơn nhiều.Vậy chúng ta hiểu Thương mại điện tử như thế nào?
  *Sự khác nhau giữa TMĐT và Thương mại truyền thống
  _Thương mại truyền thống đầu tiên xuất hiện khi chúng ta quyết dịnh quan tâm đến các hoạt động hàng ngày của mình. Mỗi gia đình thay vì trồng cây để thu hoạch, săn bắn để lấy thịt, tạo ra các công cụ sản xuất ... để phát triển và hoàn thiện từng kỹ năng trên, rồi trao đổi sản phẩm của mình lấy các sản phẩm cần thiết khác.Dần dần việc đổi chác dẫn đến việc sử dụng tiền tệ làm cho việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn.Tuy nhiên thương mại cơ bản giống nhau về mặt cơ học. Mỗi thành viên trong x• hội tạo ra được một số thứ mà một thành viên khác trong x• hội đó cần .
   
  _TMĐT là hoạt động thương mại sử dụng phương thức truyền số liệu điện tử để thực hiện hoặc xử lý quá trình kinh doanh. Một số người dùng cụm từ Thương mại Internet để định nghĩa choTMĐT, nghĩa là dùng Internet hoặc Web như là bộ phận trung gian trong việc chuyển giao số liệu của nó. Ngay từ khi cụm từ này còn là quá mới thì đôi khi các nhà doanh nghiệp và người dân thường dùng nó theo nhiều nghĩa khác nhau.
   *Định nghĩa: TMĐT chỉ việc thực hiện những giao dịch thương mại dựa trên các công cụ điện tử (điện thoại, fax, email…).Mà cụ thể là mạng Internet và WWW (WoldWideWeb_ tức những trang Web hay Website)
  Ví dụ: -Tìm kiếm thông tin trên Internet cũng là một phần của TMĐT
              -Trưng bày hình ảnh và thông tin các sản phẩm trên Website
  2.Ưu, nhược điểm của Thương Mại Điện Tử
  _Thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống x• hội. Vì đó là những phương thức giao dịch nhanh nhất, tận dụng được tối đa nguồn lực.Thương mại điện tử là kết hợp của những thành tựu khoa học kỹ thuật vào việc kinh doanh. 

  ​Link download:  http://www.fshare.vn/file/H776Y244ZFRC
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1574 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật