Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 373

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC – PHƯƠNG PHÁP CHẬU CÁ

Mã sản phẩm : 1500632417

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN 1
  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC CÁC HÌNH 5
  1. CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG 6
  1.1. Thông tin chung về môn học 6
  1.2. Thông tin chung về nhóm “Ngẫu nhiên” 6
  1.3. Giới thiệu về đề tài tiểu luận và lý do chọn đề tài 6
  1.4. Kế hoạch thực hiện đề tài tiểu luận của nhóm 6
  1.5. Quá trình thảo luận của nhóm 8
  2. CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9
  2.1. Giới thiệu về phương pháp chậu cá 9
  2.1.1. Phương pháp dạy học truyền thống 9
  2.1.2. Phương pháp dạy học tích cực 9
  2.1.3. So sánh phương pháp dạy học tích cực với phương pháp dạy học truyền thống 10
  2.1.4. Phương pháp chậu cá 11
  2.1.5. Các biến thể của phương pháp 12
  2.1.6. Phân tích ưu, nhược điểm phương pháp chậu cá 18
  2.2. Triển khai phương pháp chậu cá 19
  2.2.1. Hoàn cảnh, điều kiện có thể triển khai 19
  2.2.2. Các môn học có thể áp dụng phương pháp chậu cá 19
  2.2.3. Chuẩn bị của giảng viên, sinh viên khi triển khai 19
  2.2.4. Quy trình triển khai phương pháp chậu cá 20
  2.2.5. Áp dụng phương pháp bể cá trong elearning 22
  3. CHƯƠNG 3- MÔ PHỎNG PHƯƠNG PHÁP CHẬU CÁ 25
  4. CHƯƠNG 4 – ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI TRONG THỰC TẾ 26
  5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 29
   
   
   
   
   
   
  1. CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1. Thông tin chung về môn học
  Môn học phương pháp giảng dạy đại học và elearninglà một môn học thuộc dạng tự chọn trong nội dung chương trình khung đào tạo cao học tại trường đại học Công nghệ thông tin. Môn học cung cấp cho học viên các nội dụng vềphương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp giảng dạy tích cực…Qua đó, học viên có thể tìm hiểu sâu các phương pháp, công cụ, công nghệ dạy học để có thể áp dụng trong thực tế công việc, đặc biệt là các học viên đang tham gia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
  1.2. Thông tin chung về nhóm “Ngẫu nhiên”
  Tên nhóm: Ngẫu nhiên
  Các thành viên:

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/RGMID48F9OFT
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1599 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật