Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 106

Tìm hiểu phương pháp nâng cấp ảnh dựa trên các kỹ thuật lọc không gian

Mã sản phẩm : 1499311081

10.000đ
Số lượng:

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN................................................................................................................ 3
  DANH MỤC HÌNH ẢNH............................................................................................. 4
  PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................ 6
  CHƢƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NÂNG CAO CHẤT
  LƢỢNG ẢNH TRONG MIỀN KHÔNG GIAN ........................................................ 7
  1.1. Khái quát về xử lý ảnh ......................................................................................... 7
  1.1.1. Xử lý ảnh là gì...................................................................................................7
  1.1.2. Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh...............................................................8
  1.1.2.1. Một số khái niệm ..............................................................................................8
  1.1.2.3. Tăng cường ảnh ...............................................................................................8
  1.1.2.2. Biểu diễn ảnh....................................................................................................9
  1.1.2.4. Biến đổi ảnh .....................................................................................................9
  1.1.2.5. Nhận dạng ảnh .................................................................................................9
  1.1.2.6. Nén ảnh ............................................................................................................9
  1.2. Khái quát về nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian............................ 9
  CHƢƠNG II. NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH TRONG MIỀN KHÔNG
  GIAN ............................................................................................................................ 11
  2.1. i t ............................................................................................................ 11
  2.2. Các phép biế ản ................................................................... 13
  2.2.1. Ảnh âm bản .....................................................................................................13
  2.2.2. Chuyển đổi Logarit .........................................................................................14
  2.2.3. Chuyển đổi lũy thừa........................................................................................15
  2.2.4. Hàm khoảng tuyến tính - tuyến tính từng đoạn ..............................................17
  2.3. Xử lý Histograms ............................................................................................... 20
  2.3.1. Hiệu chỉnh lược đồ..........................................................................................20
  2.3.2. Kết hợp lược đồ...............................................................................................24
  2.3.3. Nâng cấ ử .....................................................................29
  ợ . ............................30
  ử dụng toán tử ................................. 33
  ........................................................................................34
  ........................................................................................35
  2.5. Bộ lọc trong miền không gian............................................................................ 37
  ................................................................................... 39
  2. ị ..........................................................................40Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Nguyễn Thanh Giang – CTL501 2
  ..................................................................................41
  ......................................................................... 42
  .............................................................................................................42
  – Laplacian ...............44
  2.7.3. Sử dụng phép vi phân cấp 1 - Gradient...........................................................50
  ợ .................................................... 53
  CHƢƠNG III: CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM................................................ 55
  3.1. Bài toán .............................................................................................................. 55
  3.2. Phân tích, thiết kế chương trình ......................................................................... 55
  3.3. Một số kết quả chương trình .............................................................................. 56
  KẾT LUẬN .................................................................................................................. 57
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 58Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Nguyễn Thanh Giang – CTL501 3
  LỜI CẢM ƠN
  Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Ngô Quốc Tạo,
  Trưởng phòng Nhân dạng và Công nghệ tri thức, Viện Công nghệ thông tin, Viện
  Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã định hướng và giúp đỡ tôi tận tình
  trong suốt quá trình làm đồ án.
  Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo bộ môn khoa Công Nghệ Thông
  Tin đã truyền dạy những kiến thức thiết thực trong suốt quá trình học, đồng thời tôi
  xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành đồ án này.
  Trong phạm vi hạn chế của một đồ án tốt nghiệp, những kết quả thu được
  còn là rất ít và quá trình làm việc khó tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận
  được sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn.
  Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2013
   
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Hình ảnh là một dạng dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi, xử
  lý, lưu trữ thông tin…Trong chúng ta có lẽ không ai là không từng sử dụng hình ảnh
  cho một mục đích nào đấy. Trong nhiều nghành nghề, trong một số loại hình công
  việc, người ta đều cần đến hình ảnh để mô tả, minh chứng hay diễn đạt những điều
  mà đôi khi chữ viết hay ngôn ngữ nói không lột tả hết được. Đặc biệt trong các
  nghành công nghiệp như: cơ khí chế tạo, chế biến, sản xuất,… việc đọc hình ảnh có
  thể nói là thường xuyên và cực kì quan trọng. Bản vẽ kỹ thuật (một dạng của hình
  ảnh) chính là kết quả ngôn ngữ kỹ thuật, mà qua nó, một quy trình công nghệ phải
  được xây dựng trong quá trình sản xuất, cũng như nó chính là cơ sở cho việc
  nghiệm thu bất kì sản phẩm nào. Nhu cầu lưu ảnh cuả các tài liệu, các bản vẽ, hoặc
  sửa đổi chúng và chuyển chúng sang các dạng đồ họa khác tiện cho việc nhận dạng,
  đối sánh mẫu để sử dụng sau này là điều cần thiết. Nhưng phải tổ chức việc lưu các
  dạng hình ảnh này như thế nào? Có cần xử lý gì trước khi lưu chúng không? Câu trả
  lời là có. Do vậy tiền xử lý ảnh là việc cần làm. Có nhiều phương pháp, nhiều công
  cụ, nhiều phần mềm xử lý ảnh đã ra đời. Tăng cường chất lượng ảnh, mà công đoạn
  đầu tiên là một bước tiền xử lý nhằm loại bỏ nhiễu, khắc phục những khiếm khuyết
  do bước thu nhận ảnh không tốt là việc làm quan trọng. Có nhiều phương pháp cho
  việc nâng cao chất lượng ảnh nói chung và tiền xử lý nói riêng. Trong đồ án này,
  mục tiêu chính của em là tìm hiểu về phương pháp để nâng cao chất lượng ảnh dựa
  trên các kỹ thuật lọc không gian.
  Nội dung đồ án bao gồm:
  Chƣơng 1: Khái quát về xử lý ảnh và nâng cao chất lượng ảnh trong
  miền không gian
  Chƣơng 2: Nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian
  Chƣơng 3: Xây dựng chương trình ứng dụng
  Phần kết luận

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/1CA8YWCN34ZH
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1565 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật