Menu danh mục sản phẩm

THÔNG TIN

Khi bạn gặp vấn đề trong quá trình tải tài liệu hay nộp thẻ cào, xin vui lòng gửi về địa chỉ Email: tailieukhoaluan.com@gmail.com với nội dung:

 • Tiêu đề: Hỗ trợ download
 • Tên tài liệu bạn cần tải:
 • Link website tài liệu:

BQT sẽ kiểm tra Email thường xuyên để hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. Chậm nhất trong 24h giờ sẽ xử lý cho bạn.
Điện thoại: 0166 777 5585
BQT ® TAILIEUKHOALUAN.COM

Lượt xem: 261

tìm hiểu về đặc điểm của quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động

Mã sản phẩm : 1500632462

10.000đ
Số lượng:

  MỞ ĐẦU
  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngoài việc thiết lập quan hệ pháp luật với cơ quan quản lí nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác, doanh nghiệp còn có các quan hệ pháp luật trong nội bộ doanh nghiệp, trong đó có các quan hệ pháp luật hình thành trong quá trình sử dụng và thuê mướn lao động. Để tránh các vấn đề tranh chấp xảy ra giữa người lao động và sử dụng lao động, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về đặc điểm của quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động.
  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  1. Trong mối quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động, người lao động phải tự mình thực hiện công việc.
  Điều đó có nghĩa là người lao động phải tự mình thực hiện công việc bằng các hành vi lao động để thực hiện công việc mà không được chuyển giao nghĩa vụ đó cho người khác, đặc biệt là người không có quan hệ lao động với người sử dụng lao động đó. Quan hệ pháp luật giữa NLĐ và NSDLĐ khác hẳn với quan hệ lao động ở dạng khoán việc dân sự do luật dân sự điều chỉnh hay quan hệ lao động giữa NLĐ là thành viên của gia đình tiến hành thực hiện công việc trong quá trình duy trì sinh hoạt gia đình do luật hôn nhân và gia đình diều chỉnh ( Khoản 4 điều 3 BLLĐ ). Những lí do căn bản dẫn đến việc xác định nghĩa vụ thông thường nhưng có tính bất di bất dịch đối với người lao động có thể thấy là:
  - Về mặt hình thức, NLĐ đã cam kết với NSDLĐ về việc thực hiện công việc. Sự cam kết của NLĐ là điều được xác định và không thể thay đổi trừ trường hợp họ không thực hiện được hoặc quan hệ lao động đó bị chấm dứt
  - Về mặt nội dung, NLĐ tham gia quan hệ lao động là với mục đích bán sức lao động của mình cho NSDLĐ. Sức lao động đó chỉ có và tồn tại trong bản than NLĐ đó mà không thể tồn tại trong bất kì NLĐ nào khác.
  - Về khía cạnh pháp lí, Bộ luật lao động đã quy định về nghĩa vụ bắt buộc của NLĐ. Do đó, thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã cam kết chính là tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng lao động.
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1599 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật
Contact
 • Cộng đồng chia sẻ tài liệu học tập, tham khảo.
 • Email: tailieukhoaluan.com@gmail.com
 • Điện thoại: 0166 777 5585
 • Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT.
 • Tailieukhoaluan.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.
 • Copyright ®2016. Design by TAILIEUKHOALUAN. All Rights Reserved
Khóa luận, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Nông lâm ngư Slide, Giáo trình, Mẫu thiết kế