Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 372

TÌM HIỂU VỀ MICROSOF PROJECT

Mã sản phẩm : 1500632478

10.000đ
Số lượng:

  TÌM HIỂU VỀ MICROSOF PROJECT 
  < PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ  ÁN>
   
   
  Phần mềm  microsof project là phần mềm được viết để hỗ trợ cho các nhà kinh tế dễ dàng hơn trong quản lý cũng như lựa chọn các phương án hữu hiệu để tác động vào quá trình hoạt động dự án. Đây là một phần mềm đặc dụng, để bắt đầu tìm hiểu về nó chúng ta nên tiếp cận từ cửa sổ giao diện của microsof project. Đặc biệt, việc tìm hiểu kỹ các ăng trên thanh menu sẽ giúp chúng ta làm việc một cách dễ dàng hơn. ở đó chúng ta tìm hiểu chức năng của các phần như : file, edit, view, insert, format,tools, table, window, help, adobe pdf, project. Và để đóng góp vào quá trình tự học của các bạn sinh viên kinh tế đầu tư 45a cùng với sự hướng dẫn của giảng viên, nhóm 5 chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm hiểu về phần menu insert.
  Để thuận tiện cho việc theo rõi, trước tiên chúng tôi xin giới thiệu qua các phần trên mảng công việc menu insert
  MENU INSERT : cho phép chúng ta chèn các đối tượng vào dự án đang hoạt động
  - new task : cho phép người sử dụng chèn một công tác mới vào dự án
  - recurring task : cho phép chèn một công tác xuất hiện có tính chu kỳ vào dự án đang làm việc.
  - Project: cho phép chèn một dự án đã có vào dự án đang làm việc
  - Column: cho phép chèn một cột mới vào phần sơ đồ ngang đang thể hiện và chọn lựa nội dung cột chèn vào là gì, tên chọn cho cột chèn mới cũng như các lựa chọn về định dạng cột.
  - Drawing: cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác vẽ cơ bản trên sơ đồ mạng
  - Object: cho phép người sử dụng chèn vào thêm sơ đồ ngang các đối tượng của chương trình khác.
  - Hyperlink: cho phép người sử dụng tạo thêm liên kết mở rộng giữa công tác trong dự án với các tệp tin hoặc các website khác.
  - Pagebreak: cho phép ngắt trang trước khi in
  Để thuận tiện chúng tôi xin trình bày các phần dựa trên dự án sau

  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/TAO8VF6BU2FQ
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1599 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật