Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 282

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AMANDA VIỆT NAM KHU CÔNG NGHIỆP AMATA

Mã sản phẩm : 1500540603

10.000đ
Số lượng:

   CHƯƠNG 1
  MỞ ĐẦU
  1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
  Việt nam có rất nhiều lợi thế để phát triển các hoạt động của ngành thuỷ sản. Là một quốc gia ven biển với diện tích vùng biển rộng gấp ba lần diện tích đất liền, chứa đựng nhiều tài nguyên và nguồn lợi phong phú. Việt Nam có thể lợi dụng tiềm năng này để phát triển toàn diện kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có tiềm năng nguồn lợi thủy sản nứơc ngọt. Sông, suối, ao, hồ, kênh, mương, ruộng trũng … đều là môi trường thích hợp để tiến hành khai thác và nuôi trồng nhiều loại động – thực vật thuỷ sinh có giá trị kinh tế cao.
  Chế biến thuỷ hải sản là một trong những ngành sản xuất chủ yếu tạo ra các sản phẩm phucï vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Trong những năm gần  đây, ngành chế biến thuỷ hải sản ở Việt Nam có sự phát triển vượt bậc thể hiện ở quy mô và số lượng các cơ sở chế biến. Các cơ sở chế biến quy mô công nghiệp đã tăng từ 102 cơ sở năm 1990, lên 168 cơ sở năm 1998 rồi lên 264 cơ sở năm 2001. Năm 2003 nước ta đã có trên 280 doanh nghiệp với 394 cơ sơ,û năm 2005 là 575 cơ sở. Song song đó, các xí nghiệp chế biến thuỷ hải sản phải đương đầu với những khó khăn đáng kể như kỹ thuật sản xuất vẫn còn mang tính chấp vá, chưa giải quyết vấn đề môi trường một cách cơ bản, chưa đảm bảo vệ sinh nguồn nước theo quy định của nhà  nước nên chất lượng nước thải đổ vào hệ thống kênh rạch và các vùng xung quanh vốn đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm hơn. Nói tóm lại ngành chế biến thuỷ hải sản không chỉ đương đầu với khó khăn kỹ thuật, kinh tế mà cả yếu tố môi trường.  
  Đồ án “ Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản của công ty Trách nhiệm Hữu hạn thực phẩm Amanda Việt Nam – Khu công nghiệp Amata” được hình thành trên yêu cầu thực tế của công ty, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và tạo tiền đề cho sự phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản. 
  1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
  Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Amanda Việt Nam – Khu công nghiệp Amata.     
  1.3. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  1.3.1. Tổng quan về ngành chế biến thuỷ hải sản
  - Thu thập và biên hội các số liệu tổng quan về ngành chế biến thuỷ hải sản.  
  - Thu thập và biên hội các số liệu về công nghệ sản xuất và tính chất nước thải của ngành chế biến thuỷ hải sản.
  - Các tác động đến môi trường của ngành chế biến thuỷ hải sản.
  1.3.2. Tổng quan về công ty TNHH  thực phẩm Amanda Việt Nam
  - Tổng quan về công ty TNHH  thực phẩm Amanda Việt Nam.
  - Khảo sát hiện trạng về công nghệ sản xuất và các nguồn thải nói chung, nước thải nói riêng của công ty TNHH  thực phẩm Amanda Việt Nam.
  1.3.3. Tổng quan về các phương pháp xử ý nước thải
  - Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải ngành chế biến thuỷ hải sản.
  - Sưu tầm số liệu về một số công trình xử lý nước thải chế biến thuỷ hải sản đã được áp dụng trong và ngoài nước.

  Link download:  https://www.fshare.vn/file/XU6Y259M2468
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1592 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật