Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 325

Tính toán và thiết kế ô tô về nhóm piston ( bản vẽ + thuyết minh)

Mã sản phẩm : 1500540614

10.000đ
Số lượng:

  Phần 3
   
  Tính toán kiểm nghiệm bền nhóm piston
   
  3.1. Tính kiểm nghiệm piston
  3.1.1. Tính kiểm nghiệm bền đỉnh piston
  Trong thực thế việc kiểm nghiệm chính xác đỉnh piston khá khó khăn.Để đơn giản trong tính toán ta kiểm nghiệm đỉnh piston với những giả thiết nhất định.
  Áp dụng công thức Back để kiểm nghiệm cho piston với giả thiết:
  -Coi đỉnh piston  một đĩa tròn có chiều dày đồng đều đặt tự do trên một trụ rỗng
  -Coi áp suất khí thể pz phân bố đều trên đỉnh (hình ).
  Lực khí thể Pz=pz.Fp và phản lực của nó gây uốn đỉnh piston tại tiết diện x-x
  Tính lực khí thể lớn nhất tác dụng lên piston: 
  Pzmax=pzmax.Fp
  Trong đó: pzmax- áp suất khí thể lớn nhất 
                   Fp-diện tích đỉnh piston,được tính theo công thức :
   
  => lực khí thể lớn nhất tác dụng lên piston: 
  Pzmax = pzmax. 
                                                   =8,1. =0,07 01 (MN/m2)
  *Trên nửa piston có những lực tác dụng sau đây:
   

  Link download:  https://www.fshare.vn/file/GGLFZG2MN4BY
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1592 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật