Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 308

Tình trạng nhiễm HIVAIDS tại Việt Nam

Mã sản phẩm : 1500540731

10.000đ
Số lượng:

  HIV/AIDS
  UNDP làm việc với các Quốc gia để có những hiểu biết và phản ứng đối với kích cỡ phát triển của HIV và sức khỏe, giúp họ nhận ra các hoạt động phát triển nằm ngoài lĩnh vực sức khỏe cũng có những tác động khả quan lên vấn đề này. 
  Là một nhà đồng bảo trợ sáng lập ra UNAIDS, UNDP được giao trách nhiệm bởi UNAIDS đối với những vấn đề lien quan đến HIV. UNDP đã đặt những vấn đề về HIV trong các kế hoạch và xu hướng phát triển, sự quản lý của chính phủ, các luật và quyền con người, bình đẳng giới. Ngoài ra, UNDP còn có những đóng góp tới sức khỏe cộng đồng và quan hệ phát triển thông qua sự hợp tác với Quỹ toàn cầu chống lại AIDS, bệnh lao và sốt rét (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), và các chương trình đặc biệt về sức khỏe sinh sản và bệnh lây nhiễm, làm mất cân đối trong bộ phận dân số nghèo.
  UNDP hỗ trợ vận động chính sách và các nghiên cứu để đáp ứng các mục tiêu thiên niên kỉ (MDGs), bao gồm việc xúc tiến các ưu tiên của MDGs để tạo ra sự hợp lực giữa các mục tiêu HIV và các MDGs khác. 
  Hoạt động của UNDP tại các nước đang phát triển, cũng như ở Việt Nam, nhằm ngăn chặn lây lan của HIV và cắt giảm những tác động của nó. Là một đối tác phát triển đáng tin cậy, UNDP đặt vấn đề HIV/AIDS ở trung tâm của tất cả các chính sách và ngân sách quốc gia và hỗ trợ cộng đồng. Vì HIV/AIDS là vấn đề mang tính toàn cầu, UNDP cung cấp những kiến thức, nguồn lực và sự thực hành tốt nhất trên toàn thế giới. 
  Tình trạng nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam
  Tại Việt Nam, HIV/AIDS ảnh hưởng đến con người ở tất cả các tỉnh thành và cộng đồng. Nếu không được kiểm soát, dịch bệnh này có thể làm đảo ngược tất cả những thành tựu dã dạt được trong việc cắt giảm đói nghèo ở Việt Nam. Mặc dù có 1 tỉ lệ nhiễm bệnh mới hang năm thấp. nhưng chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong tỉ lệ HIV/AIDS trong  tổng số dân số lớn của Việ Nam cũng làm gia tăng số người thực sự bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của UNAIDS Việt Nam ước tính theo bảng báo cáo dự án và ước tính năm 2005:
  Tỷ lệ nhiễm bệnh trong dân số nói chung: 0.53%.
  Số người sống chung với HIV dự đoán đến năm 2007: 293.000
  Theo dữ liệu được báo cáo lũy tích ngày 31/8/2007, có 132.628 trường hợp nhiễm HIV, và 26.828 trường hợp bị AIDS. Có khoảng 15.007 người đã chết vì AIDS ở Việt Nam. Trong số các trường hợp bị nhiễm HIV, 78.9% nằm trong độ tuổi từ 20 – 39; trong đó, nam chiếm 85.2% tổng số các trường hợp bị nhiễm. Số người sống chung với HIV ngày càng trẻ hơn và vấn đề truyền bệnh do tình dục với người đồng giới đang trở nên ngày càng phức tạp. 
  Cacs ca nhiễm HIV tập trung theo vùng địa lý, tại các tỉnh thành phố lớn, nơi có dịch tập trung chủ yếu ở nhóm người tiêm chích ma túy, mại dâm và nam tình dục đồng giới. Quảng ninh là tỉnh có tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao nhất (trên 100000 người), HCM có số trường hợp báo cáo phát hiện nhiễm HIV cao nhất (tính đến 31/7/2006, có 23.321 trường hợp nhiễm, chếm 17.32% tổng số trường hợp báo cáo nhiễm trên toàn quốc
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1592 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật