Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 347

TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HiPT

Mã sản phẩm : 1500542653

10.000đ
Số lượng:

                              MỤC LỤC
   
   
  I.SỰ HÌNH THÀNH,PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ,KỸ THUẬT CỦA 
  DOAN NGHIỆP………………………………………………………………………………………1                                                                                                                   
  1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp ………….....................................................................1                                                                                   
  1.2 Qúa trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp…………………………………………….2
  1.3 Đặc điểm kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp………………………………………………...4
      1.3.1 Tổng quan về thị trường công nghệ VN và thế giới……………………………………4
      1.3.2  Các sản phẩm và khách hàng tương ứng của HiPT…………………………………..5
      1.3.3  Các đối tác chính của tập đoàn HiPT…………………………………………………...18
      1.3.4  Các khối khách hàng tiêu biểu của tập đòan HiPT…………………………………….22
      1.3.5  Định hướng phát triển của tập đoàn trong những năm tới……………………………23
   
  II. TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP……………………………………………………………………………………………….25
  2.1 Doanh số hoạt động của HiPT qua các năm……………………………………………25
  2.2 Đánh giá hoạt động qua một số chỉ tiêu…………………………………………………27
  2.3 Đánh giá một số hoạt động khác của tập đoàn ……………………………………….. 29
  2.4 Một số thành tựu nổi bật của tập đoàn trong những năm gần đây……………..........30
   
  III.TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HiPT…………………………………………………………………………………………………...33
  3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức……………………………………………………………………..33
  3.2 Đánh giá họat động của trung tam bán lẻ HiShop……………………………………...37
   
   
   
   
                            LỜI MỞ ĐẦU
   
     Trong giai đoạn hiện nay, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang diễn ra từng ngày ,từng giờ là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Cuộc cách mạng thông tin cùng với quá trình toàn cầu hóa đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, đưa xã hội loài người chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức, ở đó năng lực cạnh tranh phụ thuộc chủ yếu vào năng lực sáng tạo, thu thập, lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin.
        Xu thế biến đổi to lớn đó đang đặt ra cho mọi quốc gia cũng như các doanh nghiệp IT những cơ hội và thách thức hết sức to lớn.Hoạt động trong một môi trường đầy năng động và thử thách cao. Tập đoàn HiPT ( HiPT Group )  là một trong những tập đoàn tin học hàng đầu tại Việt Nam ,chuyên cung cấp  các sản phẩm giải pháp công nghệ tiên tiến và phù hợp nhằm phát tối đa hiệu quả của khách hàng, ,mang lại giá trị to lớn cho khách hàng và cho HiPT Group.Với slogan “ công nghệ tiên tiến ,giải pháp phù hợp “ , HiPT luôn ấp ủ tham vọng trở thành người “ khổng lồ “ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam .
       Trong báo cáo tổng hợp này, em sẽ cố gắng trình bầy một cái nhìn  tổng quát và đẩy đủ nhất về tập đoàn HiPT, quá trình ra đời,hình thành ,phát triển cũng như những đặc điểm kinh tế riêng của doanh nghiệp.
        Báo cáo còn nhiều thiếu sót ,em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn để báo cáo có thể hoàn chỉnh hơn.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1592 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật