Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 785

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tiếp vận VINAFCO

Mã sản phẩm : 1500632364

10.000đ
Số lượng:


  Lời mở đầu
  Sử dụng hợp lý chính sách lương, thưởng đối với người lao động : hình thức lương hợp lý là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích cán bộ công nhân viên không ngừng tăng năng suất lao động , sử dụng hợp lý đầy đủ thời gian lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mọi lao động đều tự hào về mức lương cao của mình , đó là quyền tự hào chính đáng. Ở một mức độ nhất định tiền lương là bằng chứng rõ ràng thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của một người lao động đối với gia đình, Công ty, xã hội, thể hiện sự đánh giá đúng mức năng lực và công lao của người lao động . Khi nhân viên cảm thấy họ được trả lương không xứng đáng , họ sẽ không tích cực làm việc.  Do đó , hệ thống lương đóng vai trò quan trọng trong chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với nhân viên .
  Công ty TNHH tiếp vận VINAFCO luôn luôn đưa yếu tố con người làm tiền đề cho sự tồn tại phát triển của Công ty. Cán bộ công nhân viên của Công ty luôn được đào tạo và đào tạo lại để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh . Việc phân phối tiền lương , tiền công đúng với sức lao động và việc luôn luôn quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên chính là tiền đề cho sự phát triển của Công ty .
  Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại Viện Đại Học Mở Hà Nội, chuyên nghành kế toán  và đi sâu tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH tiếp vận VINAFCO, với kiến thức đã thu nhận được em thấy công tác hạch toán lao động và tiền lương  của Công ty đa dạng và phong phú , tuy nhiên cũng còn có một số vấn đề khó khăn và tồn tại .
  Được sự giúp đỡ của cô ……………………………. , cùng các anh chị trong phòng  kế toán hành chính của Công ty VINAFCO  em xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và viết chuyên đề : 
  Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 
  Ngoài phần mở đầu , chuyên đề còn có ba phần chính :
  - Chương I  : Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  - Chương II : Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tiếp vận VINAFCO.
  - Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động.

  Em xin được chân thành cảm ơn cô giáo……………, các thầy cô giáo trong khoa kế toán và các anh chị trong phòng kế toán hành chính Công ty VINAFCO 
  đã giúp em hoàn thành c
  ​Link download:  https://www.fshare.vn/file/RUNG3RB1YFW2
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1599 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật