Menu danh mục sản phẩm

Lượt xem: 574

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc

Mã sản phẩm : 1500607314

10.000đ
Số lượng:

  Họ và tên: Nguyễn Hương Trang
  Mssv: 531234
  Lớp: KE53A
  Khoa: Kế toán và QTKD
  Trường: ĐH Nông Nghiệp Hà Nội
  GVHD: ThS Nguyễn Quốc Oánh
  Tên đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc”.
   
  PHẦN I
   
   
  MỞ ĐẦU
   
   
   
  1.1. Đặt vấn đề
  Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự chủ của các doanh nghiệp ngày càng cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo hơn trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi, mục tiêu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí của khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Quá trình bán hàng là giai đoạn hay khâu cuối cùng trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Do vậy, việc xác định đúng đắn kết quả kinh doanh nói chung và kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. 
  Ngoài ra, bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để phân tích, đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Thông qua quá trình bán hàng và kết quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể nhìn nhận nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của từng khu vực đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa để từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý, có những biện pháp tích cực để đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm. 
  Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với doanh nghiệp thương mại nói riêng, qua vận dụng lý luận đã được đào tạo tại trường và thực tế tại công ty, đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp 1 Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền bắc” đã được chọn để nghiên cứu.
   
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Đề tài này nhằm làm rõ những nguyên tắc hạch toán tiêu thụ hàng hoá, xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá; tìm hiểu, đánh giá xem những mặt đã làm được và chưa làm được trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp I Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác bán hàng, nâng cao kết quả bán hàng của công ty.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
  - Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty lương thực cấp I Lương Yên.
  - Đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác bán hàng, xác định kết quả kinh doanh, nâng cao kết quả bán hàng của công ty.
   
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  + Đối tượng: công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
  + Phạm vi nghiên cứu:
  Địa điểm: Tại công ty lương thực cấp I Lương Yên- Chi nhánh tổng công ty lương thực Miền Bắc.
  Thời gian: trong gần 5 tháng thực tập tại công ty ( tháng 1/2012 đến tháng 5/ 2012).
            Số liệu: qua 2 năm: 2010 và 2011.
   
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1596 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật