Menu danh mục sản phẩm

THÔNG TIN

Khi bạn gặp vấn đề trong quá trình tải tài liệu hay nộp thẻ cào, xin vui lòng gửi về địa chỉ Email: tailieukhoaluan.com@gmail.com với nội dung:

 • Tiêu đề: Hỗ trợ download
 • Tên tài liệu bạn cần tải:
 • Link website tài liệu:

BQT sẽ kiểm tra Email thường xuyên để hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. Chậm nhất trong 24h giờ sẽ xử lý cho bạn.
Điện thoại: 0166 777 5585
BQT ® TAILIEUKHOALUAN.COM

Lượt xem: 648

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc

Mã sản phẩm : 1500632561

10.000đ
Số lượng:

  LỜI NÓI ĐẦU
   
  Nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường. Do đó quan hệ hàng hoá tiền ngày càng được mở rộng và phát triển. Các doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào hoạt động dưới hình thức nào cũng phải thực hiện tốt công tác bán hàng và xác định kết quả.
  Thực hiện tốt công tác bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp hiện nay. Bởi vì nếu thực hiện tốt công tác bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh thì các doanh nghiệp mới hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  Vấn đề bán hàng hoá không chỉ là sự quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của người tiêu dùng, của xã hội nói chung. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xuân Lộc em đã quyết định chọn Đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại tại Công ty TNHH Xuân Lộc" . Chuyên đề gồm ba phần chủ yếu sau:
  Phần 1: Những lý luận cơ bản về kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả trong các doanh nghiệp thương mại.
  Phần 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Xuân Lộc.
  Phần 3: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH Xuân Lộc.
   
  Để có mật khẩu (Password) tải file về vui lòng truy cập tại địa chỉ:  http://tailieukhoaluan.net/
  Mã sản phẩm: 1599 -------     Mức phí: 10.000 đồng

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật
Contact
 • Cộng đồng chia sẻ tài liệu học tập, tham khảo.
 • Email: tailieukhoaluan.com@gmail.com
 • Điện thoại: 0166 777 5585
 • Website đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm, đang xin giấy phép MXH của Bộ TT & TT.
 • Tailieukhoaluan.com không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên.
 • Copyright ®2016. Design by TAILIEUKHOALUAN. All Rights Reserved
Khóa luận, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Nông lâm ngư Slide, Giáo trình, Mẫu thiết kế